Vaimse puudega inimestele ilmutab Usk ja Valgus kutset jagada oma südamerikkust, õrnust, truudust.

Vanematele pakub Usk ja Valgus tuge, aitab neil paremini ära tunda oma lapse seesmist ilu ja ainulaadset kutsumust.

Õdedele ja vendadele võimaldab Usk ja Valgus avastada seda, et kuigi nende õde või vend on keeranud nende elu pea peale, võivad nad ka kujundada nende elu.

Sõpradele avab Usk ja Valgus tee sõprusele ja panusele vaimupuudega inimese suhtes, mille läbi igaüks avastab teises ülestõusnud Jeesuse kohaloleku.