I. Kontekst

1. Põhiseaduse eesmärk on määratleda, mis on Usk ja Valgus kogukond ja kuidas see on moodustatud, et näidata, kuidas liikumine on korraldatud, ning määratleda kooskõlastamise alused eri vastutuse tasanditel.

2. Käesolevat Põhikirja ei saa lahutada Usk ja Valguse Hartast, mis on preambul ja määratleb selle vaimulaadi*.

3. Põhiseadus on vastavuses Rahvusvahelise liikumise Usk ja Valgus statuudiga**, mis määratleb Assotsiatsiooni eesmärgid ja kohustuslikud juriidilised nõuded.

4. Põhiseadus ei saa ette kirjutada kõiki Usk ja Valgus elu aspekte. Kui tekivad eri tõlgendused eri üksuste volituste või rollide küsimuses, või mõne juhi rolli ja volituste kohta, tuleks eelistada kollektiivset vastutust isikliku ees, demokraatiat autoritaarse käitumise ees, võrdõiguslikkust hierarhia ees ning kogukonda isikliku ülesandetäitmise ees.

* Kõiki liikumise tegevust valitsevaid eeskirju ei saa kirjutada Põhikirja. Üksikasjalikumaks lähenemiseks on vaja tutvuda buklettide ja dokumentidega, mis tulevad Direktoraadist.

** Õiguslik Statuut on saadaval Usk ja Valgus Rahvusvaheline Assotsiatsioon, 3 rue du Laos, 75015 Pariis, Prantsusmaa.