II Teostuv vastutus

II. Teostuv vastutus

5. Liikmete vastutus

Kõik Usk ja Valgus liikmed on kohustatud uuendama ja süvendama oma pühendumust elada harta vaimus. Samuti on nende ülesanne pidevalt rikastada oma elu kogukonnas ja osaleda tegevuse korraldamisel, kohaliku ning rahvusvahelise pere toetamisel.

6. Usk ja Valgus vastutus

Usk ja Valgus vastutus on luua ja säilitada struktuuri, mis võimaldab nõuetekohase korralduse ja otsused ning toetada ka liikmeid ja nende kogukondi nende pidevas arenemises ja nende ustavuses haavatavamaile liikmeile.

7. Iga ülesannet Usk ja Valguses tuleb vaadelda teenimisena. Teenimine on hädavajalik mõõde, mida on vaja Usk ja Valguse põhjapanevate väärtuste kaitsmiseks ja edendamiseks, soodustades samal ajal meie missiooni arengut maailmas.

8. Meie liikumises on kolm vastutuse taset: Kogukond, Provints ja Rahvusvaheline. Igal tasemel on antud hool tasakaalu säilitamiseks kolme elemendi harmooniliseks toimimiseks: liikmete hea esindamine*, oma rahvast austav tõhus valitsemine**, ja elluviimiseks pädevate vahendite toetamine***.  Seega inimesed, kes vastutust kannavad, on ühes neist kolmest ülesandest liikmete teenistuses.

* Liikmed on liikumise omanikud. Kogukond koos kõigi oma liikmetega esindab põhilist liikmelisuse olemust. Kuna on võimatu tuua regulaarselt kokku sadu või tuhandeid Usk ja Valgus provintsi ja rahvusvaheliste ringkondade liikmeid, on vaja seada esindusorganid, mida me nimetame Provintsi Assamblee ja Peaassamblee.

** See juhtorgan (need, kes otsustavad) saab mandaadi ja volitused liikmetelt nende koosolekul.  Kogukonnas nimetame seda "Koordineeriv meeskond" , provintsis, "Provintsi meeskond" ning rahvusvahelisel tasandil, "Direktoraadiks".

*** Juhtimisorgan ei saa olla pädev kõigis küsimustes. Seega, kolmas funktsioon struktuuris on ürituste ja tegevuste kaudu täidesaatev. Sellel "täidesaatmisel" on kaks mõõdet: esiteks on vaja tagada, et liikumise juhid liikumine on kindlaks tehtud ja valitud vastavalt liikumise vaimule, et nad saavad asjakohase struktuuri oma rolli täitmiseks ning et nad on hästi toetatud, et täide saata oma missiooni. Seda tehakse Koordinaatorite Nõukogu, Rahvusvahelise Koordinatsioonimeeskonna, Provintsi koosolekute ja rahvusvaheliste kohtumiste kaudu. Teine mõõde selles täidesaatvas funktsioonis on tõsta suutlikkust ja asjatundlikkust, et korda saata erinevaid projekte: seda tehakse läbi Projektimeeskondade.