Jeesus, Sa tulid meie maailma ilmutama meile Isa,oma Isa ja meie Isa.

Tulid meid õpetama üksteist armastama.
Anna meile Püha Vaimu oma tõotuse järele, nii et ta teeks meid rahu ja ühtsuse tööriistadeks siin sõja ja eraldatuse maailmas.

Jeesus, Sa oled meid kutsunud end järgima Usk ja Valgus kogukonnas,                     me tahame Sulle öelda «jah».

Tahame elada armastuse lepingus selles suures peres, mille meile andnud oled,          kus saame jagada oma kannatusi ja raskusi, oma rõõme ja lootust.

Õpeta meid leppima oma haavadega,  oma nõrkustega nii et Sinu vägi saaks nähtavaks.

Õpeta meid leidma Sind  kõigis meie õdedes ja vendades, eriti neis, kes on nõrgimad.

Õpeta meid Sind järgima evangeeliumi teedel.

Jeesus, tule ja ela meis ja meie kogukondades, nagu Sa esmalt elasid Maarjaga.
Tema oli esimene, kes tervitas Sind eneses.

Aita meil olla ustavalt kohal koos temaga risti jalamil, maailma poolt ristilöödu lähedal.

Aita meil tõeks elada Sinu Ülestõusmist.

Aamen.