Usk ja Valgus sündis soovist aidata vaimse puudega inimestel ja nende perekondadel leida oma kohta kirikus ja ühiskonnas. See oli 1971.a. lihavõttepühade ajal organiseeritud Lourdes´I palverännaku peamine eesmärk.  Kaks- või kolmkümmend inimest protestantlikust traditsioonist oli nende seas, kes osalesid selles katoliku kiriku sündmuses.

Et selle palverännaku kingid kaotsi ei läheks, oli osalejail vaja olla liikmeiks kogukonnas, mis koondaks vaimse puudega inimesi *, nende vanemaid ja sõpru, eriti noori inimesi.

Pärast seda sündmust, mis oli väga õnnistusrikas aeg, paljud kogukonnad tugevdasid ja süvendasid sidemeid, mis loodud liikmete vahel. Nende aastate jooksul loodi kogu maailmas kogukondi, kasvades erinevates kristlikes usutunnistustes.

Seega, alates loomisest on liikumine olnud on üha teadlikum oma erilisest kutsumusest kirikutes ja ühiskonnas ning oma oikumeenilisest missioonist. 

_____________________________________

* Iga kord, kui mainitakse väljendit “puudega inimene”, tähendab see alati isiku vaimset puuet. Seda terminit kasutatakse käesolevas dokumendis läbivalt. Võib esineda muutusi keeles eri periooditi ja kultuuriti. Iga riik peaks võtma sõna, mis on üldiselt vastuvõetav, kuivõrd see näitab austust vaimse puudega isiku vastu.